Τρίτη 25/04/2017
Σήμερα: Μάρκος, Μαρκής, Μαρκία, Μαρκούλης, Μαρκούλα, Νίκη
26/04: Γλαφύρα, Γλαφυρή, Γλαφυρός
27/04: -
28/04: Μάγνος, Μάγνα, Μαγνής
29/04: Ιάσων, Ιάσονας, Ιάσωνας, Κέρκυρα, Κερκύρα, Σωσίπατρος, Σωπάτρα, Σώπατρος, Σωπατρία, Πάτρα
Από το directnews.gr
Προσθέστε το εορτολόγιο του directnews στη σελίδα σας