Τρίτη 23/05/2017
Δεν υπάρχουν γνωστές γιορτές για σήμερα
24/05: Μαρκιανή, Μαρκιάνα, Παλλαδία, Παλαδία, Φωτεινή, Φώτω, Φώφη, Φαίη
25/05: Ανάληψη, του, Χριστού, Νεφέλη
26/05: Καρπός, Συνέσιος, Συνέσης, Συνεσία
27/05: Αλύπιος, Αλυπία, Ιωάννης, ο, Ρώσσος
Από το directnews.gr
Προσθέστε το εορτολόγιο του directnews στη σελίδα σας