Κυριακή 27/05/2018
Σήμερα: Της, Πεντηκοστής, Αλύπιος, Αλυπία, Ιωάννης, ο, Ρώσσος
28/05: Του, Αγίου, Πνεύματος, Κορίνος, Κορίνα, Κόρη, Τριάδα, Τριάς
29/05: Θεοδοσία, Ολιβιανός, Ολβιανός, Ολιβία, Ολίβια, Υπομονή
30/05: Εμμέλεια
31/05: Ερμείας, Ερμεία, Μάγος, Μάγια
Από το directnews.gr
Προσθέστε το εορτολόγιο του directnews στη σελίδα σας