Τετάρτη 22/01/2020
Σήμερα: Αναστάσιος, Αναστασία, Τιμόθεος, Τίμος, Τιμοθέα
23/01: Διονύσιος, Διονυσία, Ντένης, Ντενίζ, Αγαθάγγελος, Αγαθαγγέλα
24/01: Ξένη, Ξένια, Ξένος, Ξένιος, Ζωσιμάς, Ζωσιμίνα, Φίλωνας
25/01: Γρηγόρης, Γρηγορία, Μαργαρίτα
26/01: Ξενοφών, Ξενοφώντας, Φώντας
Από το directnews.gr
Προσθέστε το εορτολόγιο του directnews στη σελίδα σας