Παρασκευή 27/11/2020
Δεν υπάρχουν γνωστές γιορτές για σήμερα
28/11: Ειρήναρχος
29/11: Φαίδρος, Φαιδρής, Φαιδρινός, Φαίδρα, Φαιδρίνα, Φιλούμενος, Φιλόμενος, Φιλουμένη, Φιλομένη, Φίλος, Φίλη, Φιλομίνα, Φιλομίλα
30/11: Ανδρέας, Αντρέας, Ανδρίκος, Ανδρούλα, Ανδρίτσα
01/12: Αρετή, Αρετούσα, Θεόκλητος, Ιακώβ, Ναούμ, Ναούμης, Φιλάρετος, Φιλαρέτιος, Φιλαρέτη
Από το directnews.gr
Προσθέστε το εορτολόγιο του directnews στη σελίδα σας