Σάββατο 14/12/2019
Σήμερα: Αρριανός, Αρριανή, Λεύκιος, Λεύκης, Λεύκος, Λευκή, Λευκάδα
15/12: Κυριακή, των, Προπατόρων, του, Ιησού, Ααρών, Αβραάμ, Αδάμ, Αδαμάντιος, Διαμαντής, Αδαμαντία, Διαμαντούλα, Διαμάντω, Δαβίδ, Δαυίδ, Δανάη, Δεβόρα, Δεβώρα, Ντέμπορα, Ντέπυ, Εσθήρ, Εύα, Ισαάκ, Ιώβ, Ιωβία, Μελχισεδέχ, Μελχής, Νώε, Ραχήλ, Ρουμπίνι, Ρουμπίνη, Ρούμπεν, Ρουμπίνα, Σάρα, Σάρρα, Σεβαστιανός, Σεβαστίνος, Σέβος, Σέβης, Ελευθέριος, Λευτέρης, Ελευθερία, Ρία, Ανθή, Ανθούλα, Ανθια, Σύλβια, Σωσσάνα
16/12: Μόδεστος
17/12: Διονύσιος, Νύσης, Διονύσης, Νιόνιος, Διονυσία, Νύσα, Ντένης, Ντενίζ, Ρεβέκκα, Μπέκυ, Δανιήλ, Δανιήλος, Δανιέλος, Δανιήλα, Δανιέλα, Ιακχος, Ιακχη
18/12: Φλώρος, Φλώρης, Φλώρα, Φλωρή
Από το directnews.gr
Προσθέστε το εορτολόγιο του directnews στη σελίδα σας