Τρίτη 03/10/2023
Σήμερα: Διονύσιος, Νύσης, Νιόνιος, Διονυσία, Νύσα, Ντένης, Ντενίζ
04/10: Ιερόθεος, Ιεροθέα, Ιεροθέη, Καλλισθένη, Καλλισθένης, Βερίνα, Βερίνη, Βέρα
05/10: Χαριτίνη, Χαριτίνα, Χαρίτη, Τίνα, Χαρά
06/10: Ερωτηΐς, Ερωτηΐδα
07/10: Πολυχρόνιος, Πολυχρόνης, Χρόνης, Πολυχρονία, Σέργιος, Σεργία, Σεργιανή, Βάκχος, Βάκχη, Βακχία
Από το directnews.gr
Προσθέστε το εορτολόγιο του directnews στη σελίδα σας