Τετάρτη 24/10/2018
Σήμερα: Σεβαστιανή, Σεβαστίνα, Σεβαστιάνα, Σεβαστή, Σέβη
25/10: Χρυσάνθη, Χρυσάφης, Χρυσάφιος, Χρυσαφένια
26/10: Δήμητρα, Δημητρούλα, Δημητρία, Μιμή, Μιμίκα, Ντίμι, Δημήτριος, Δημήτρης, Δημητρός, Δήμος, Μίμης, Τζίμης, Μήτσος, Γλύκων, Γλυκός, Λεπτίνα, Λέπτινος
27/10: Λούππος, Λούππης, Νέστωρ, Νέστορας, Νεστορία
28/10: Ευνίκη, Ευνίκα
Από το directnews.gr
Προσθέστε το εορτολόγιο του directnews στη σελίδα σας