Κυριακή 01/08/2021
Σήμερα: Ελέσα, Εύκλεος, Ευκλεή, Ευκλέα, Μάρκελος
02/08: Ιουστινιανός
03/08: Ολύμπιος, Σαλώμη, Σαλώμα
04/08: Εξακουστωδιανός, Εξακουστός, Ξακουστός, Ξακουστή
05/08: Νόννα, Νόνα
Από το directnews.gr
Προσθέστε το εορτολόγιο του directnews στη σελίδα σας