Σάββατο 19/09/2020
Σήμερα: Σαββάτιος, Σάββατος, Σαββατία, Σαββάτη
20/09: Ευστάθιος, Στάθης, Ευσταθία, Θεοπίστη
21/09: Ιωνάς
22/09: Ζωγραφιά, Φωκάς, Φώκιος, Φώκης, Φωκία
23/09: Ξάνθιππος, Ξανθίππη, Ξανθή, Πολυξένη, Ξένη, Ξένια, Ραΐς, Ραΐδα
Από το directnews.gr
Προσθέστε το εορτολόγιο του directnews στη σελίδα σας