Σάββατο 25/01/2020
Σήμερα: Γρηγόρης, Γρηγορία, Μαργαρίτα
26/01: Ξενοφών, Ξενοφώντας, Φώντας
27/01: -
28/01: Παλλάδιος, Χάρις
29/01: Βαρσαμία, Βαλσαμία, Βαρσάμης, Βαλσάμης
Από το directnews.gr
Προσθέστε το εορτολόγιο του directnews στη σελίδα σας