Δευτέρα 21/10/2019
Σήμερα: Σωκράτης, Σωκρατίνα, Σωκρατία, Ευκράτης, Εύκρατος, Ευκρατία, Ευκρασία, Ούρσουλα, Χριστόδουλος
22/10: Αβέρκιος, Αβερκία
23/10: Ιάκωβος
24/10: Σεβαστιανή, Σεβαστίνα, Σεβαστιάνα, Σεβαστή, Σέβη
25/10: Χρυσάνθη, Χρυσάφης, Χρυσάφιος, Χρυσαφένια
Από το directnews.gr
Προσθέστε το εορτολόγιο του directnews στη σελίδα σας