Σάββατο 27/02/2021
Σήμερα: Ασκληπιός, Ασκληπιάδα, Νήσιος, Νήσα
28/02: Κύρα, Μαριάννα
01/03: Ευδοκία, Παρασκευή, Εύη, Παρασκευάς, Πάρης, Παράσχος, Χαρίσιος, Χαρίσα
02/03: Ευθαλία, Θάλεια, Τρωάδιος, Τρωάδα
03/03: Κλεόνικος, Κλεονίκη
Από το directnews.gr
Προσθέστε το εορτολόγιο του directnews στη σελίδα σας