Δευτέρα 24/06/2019
Σήμερα: Γέννηση, Αγίου, Ιωάννη, Βαπτιστή
25/06: Ερως, Φεβρωνία, Φευρωνία, Φέβρα
26/06: Μακάριος
27/06: Πιερής, Πιέρος, Πιερία, Πιέρα
28/06: Ανάργυρος, Ανάργυρη, Γερμανός
Από το directnews.gr
Προσθέστε το εορτολόγιο του directnews στη σελίδα σας