Τετάρτη 26/01/2022
Σήμερα: Ξενοφών, Ξενοφώντας, Φώντας
27/01: -
28/01: Παλλάδιος, Χάρις
29/01: Βαρσαμία, Βαλσαμία, Βαρσάμης, Βαλσάμης
30/01: Τριών, Ιεραρχών, Αύρα, Μαύρος, Μαυρέτα, Χρυσή
Από το directnews.gr
Προσθέστε το εορτολόγιο του directnews στη σελίδα σας