Σάββατο 25/05/2024
Δεν υπάρχουν γνωστές γιορτές για σήμερα
26/05: Καρπός, Συνέσιος, Συνέσης, Συνεσία
27/05: Αλύπιος, Αλυπία, Ιωάννης, ο, Ρώσσος
28/05: -
29/05: Θεοδοσία, Ολιβιανός, Ολβιανός, Ολιβία, Ολίβια, Υπομονή
Από το directnews.gr
Προσθέστε το εορτολόγιο του directnews στη σελίδα σας