Κυριακή 29/01/2023
Σήμερα: Βαρσαμία, Βαλσαμία, Βαρσάμης, Βαλσάμης
30/01: Τριών, Ιεραρχών, Αύρα, Μαύρος, Μαυρέτα, Χρυσή
31/01: Ευδοξία, Δόξα, Κύρος
01/02: Τρύφωνας, Φιλικητάτη, Φιλικήτη
02/02: Υπαπαντή
Από το directnews.gr
Προσθέστε το εορτολόγιο του directnews στη σελίδα σας