Τετάρτη 28/09/2022
Σήμερα: Χαρίτων, Χαρίτωνας, Χαρίτος
29/09: Κυριάκος
30/09: Στρατόνικος, Στρατονίκης, Στράτος, Στράτης
01/10: Θηρεσία, Ρωμανός, Ρωμάνα
02/10: Ιούστα, Γιούστα, Ιουστίνα, Κυπριανός, Κυπριανή
Από το directnews.gr
Προσθέστε το εορτολόγιο του directnews στη σελίδα σας