Logo

Mετωπική σύγκρουση για τις τράπεζες 
 

samaras_tsipras_6-8-2012Η αναμόρφωση του τραπεζι­κού τομέα διά των συγχω­νεύσεων και ιδιωτικοποι­ήσεων, βασικός πυλώνας των...

ιδιωτικοποιήσεων που έχουν συμ­φωνηθεί με την τρόικα, βρίσκεται στο στόχαστρο του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την «κατεπείγουσα» ιδιωτικοποίηση της ΑΤΕ, την οποία η αξιωματική αντιπολί­τευση καταγγέλλει ως «σκάνδαλο του αιώνα». Ούτως ή άλλως, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει, από την επομένη σχεδόν των εκλογών, κηρύξει τον πόλεμο στην κυβέρνηση στο μέτωπο των ιδιωτικοποιήσεων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ χρωματίζει με τα μελανό­τερα χρώματα τις εξελίξεις στον τρα­πεζικό τομέα, που φαίνεται να σέρνει τον χορό των ιδιωτικοποιήσεων και με όχημα τον οποίο, όπως υπογραμμίζει, οργανώνεται η λεηλασία του δημόσι­ου πλούτου, δεδομένου ότι συμπαρα­σύρει στον γκρεμό την αγροτική οικο­νομία της χώρας (στην περίπτωση της ΑΤΕ). Και επιτίθεται εντόνως στην κυ­βέρνηση, μιλώντας για «τραπεζοκρατία» και δη πτωχευμένη.

Σε αυτό το πλαίσιο, τον τόνο τις προ­ηγούμενες μέρες έδωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εστι­άζοντας, μεταξύ άλλων, στον ρόλο της Τραπέζης της Ελλάδος στην πολύμορ­φη λεηλασία που βρίσκεται σε εξέλι­ξη (την προηγούμενη Τετάρτη κατατέθηκε ερώτηση και για το κούρεμα φυσικών προσώπων και Ασφαλιστικών Ταμείων λόγω της αλ­λαγής των όρων των ΟΕΔ).

Είναι ενδεικτική η αναφορά του με την οποία εντοπίζει ευθύνες για την κρίση στους χειρισμούς της Τραπέζης της Ελλάδος ήδη από τα τέλη του 2009 και τη μετατροπή του κανόνα Τ+10 σε Τ+3, αργότερα με το PSI και σήμερα «με την εκποίηση της μόνης βιώσιμης δημόσιας τράπεζας».

Για τον ΣΥΡΙΖΑ, η εξελισσόμενη ανα­μόρφωση του τραπεζικού συστήματος ουσιαστικά αιμοδοτεί με δημόσιο χρήμα τις τσέπες ιδιωτών τραπεζιτών, αλ­λά ακόμη κι έτσι προεξοφλείται ότι το μετατρέπει σε μαύρη τρύπα, ώστε πο­λύ σύντομα «θα είναι ένα κουφάρι», κατά την έκφραση που χρησιμοποίη­σε ο Τσίπρας.

Σε αντιδιαστολή με αυτή την κατεύ­θυνση, ο ΣΥΡΙΖΑ προβάλλει τη θέση ότι το κρίσιμο για τη χώρα είναι το τραπεζι­κό σύστημα να είναι «μοχλός ανάπτυ­ξης» και «παραγωγικής ανασυγκρότη­σης», όπως προτείνει στο πρόγραμμά του. Στη βάση αυτή προανήγγειλε μέ­τωπο αντίστασης και, όσον αφορά την ΑΤΕ, διαφαίνεται και μια προσπάθεια οικοδόμησης πιο στέρεων συμμαχιών με τον αγροτικό κόσμο.

Διεμήνυσε, δε, ότι «πολύ σύντομα, μέσα από τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, θα τεθεί υπό δημόσιο έλεγχο με κοινωνική διαφάνεια και θα αποτε­λέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης καθώς και κοινωνικής ανταποδοτικότητας».

Ειδικότερα, και σε ό,τι αφορά την ΑΤΕ:

Τις τελευταίες μέρες σημειώνεται καταιγισμός από πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να αναδειχθούν όλες οι πτυχές της ιδιωτικοποίησης της Αγροτικής Τράπεζας και της πώλησής της στην Τράπεζα Πειραιώς. Άλ­λωστε ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για «δωρεά» της ΑΤΕ (μαζί με την οποία εκποιούνται οι θυγατρικές «Δωδώνη» - ΕΒΖ - ΣΕΚΑΠ, με δραματικές συνέπειες για τον εγ­χώριο αγροτικό τομέα) θέτοντας επι­τακτικά το ερώτημα έναντι ποιου τι­μήματος έγινε η πώληση.

Την Παρασκευή έγινε η σχετική ενη­μέρωση που θα γίνει στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής από τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα και τον διοικητή της ΤτΕ Γι­ώργο Προβόπουλο.

Η επιστολή

Η ενημέρωση έγινε κατόπιν αι­τήματος βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας έχει ζητήσει με επι­στολή του προς τον πρόεδρο της Βου­λής, Βαγγέλη Μεϊμαράκη, προ ημερη­σίας συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών με θέμα «τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και ειδικότε­ρα τον τεμαχισμό και την πώληση του υγιούς τμήματος της Αγροτικής Τράπε­ζας στην Τράπεζα Πειραιώς».

Στην επιστολή του ο Τσίπρας ανα­φέρει ότι συνιστά «ευθεία απαξία και υποβάθμιση του Κοινοβουλίου και της δημοκρατίας» η δρομολόγηση τόσο σημαντικών για την οικονομία εξελί­ξεων.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει επίση­μη απάντηση για την προ ημερησίας, το επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ εκτιμά ότι η κυβέρνηση θα προσπεράσει το εν λόγω αίτημα και αντ’ αυτού επέλεξε να στείλει τους Στουρνάρα και Προβόπουλο στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.

Σχετική ερώτηση κατέθεσε και ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Βαγγέλης Αποστό­λου, στην οποία όμως ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθ. Τσαυτάρης δεν εμφανίστηκε για να απαντήσει.

Στο μεταξύ, ο Αλέξης Τσίπρας έχει υποβάλει στον υπουργό Οικονομικών και Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων, ζη­τώντας:

1 Tην κοινοποίηση της έκθεσης της Black Rock από την ΤτΕ.

2 Την κοινοποίηση των κριτηρίων με βάση τα οποία κρίθηκαν βιώσιμες οι 4 τράπεζες και μη βιώσιμη η Αγρο­τική, καθώς και τα πιστοποιητικά βιω­σιμότητας.

3 Την κοινοποίηση των εκθέσεων των συμβούλων για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, τα επιχειρησιακά σχέδια (business plans) και τα σχέδια ανακεφαλαιοποίησης (capital plans) των τραπεζών που έχουν υποβληθεί στην ΤτΕ και στο ΤΧΣ, όπως επιβάλ­λουν και οι διεθνείς κανόνες για τη δι­αφάνεια στο τραπεζικό σύστημα (Βα­σιλεία ΙΙ).

Εν ολίγοις, ο Τσίπρας βάζει πρώτα απ’ όλα ζήτημα αδιαφάνειας και παρα­χώρησης υπερεξουσιών στο τραπεζι­κό κεφάλαιο. Για το δεύτερο, μάλιστα, έδειξε ως κύριο υπεύθυνο τον Βενι­ζέλο, ο οποίος προώθησε στη Βουλή, ως υπουργός Οικονομικών, τον νόμο 4021/2011, «αμφιβόλου συνταγματι­κότητας», όπως σημείωσε, βάσει του οποίου έχει το δικαίωμα η Τράπεζα της Ελλάδος να παίρνει αποφάσεις, χωρίς να δίνει στοιχειώδεις εξηγήσεις. Τα παραπάνω αναφέρονται τόσο στην επιστολή προς Μεϊμαράκη όσο και στην ομιλία του στο πλαίσιο της παρα­πάνω διαβούλευσης, όπου διεμήνυσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ακολουθήσει τον δρόμο τού «ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό».

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 5-8-2012 από directNEWS.gr πηγή:topontiki


Τελευταίες Ειδήσεις