Logo

Υπόθεση Mr. Bitcoin: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου υπέβαλε αίτηση εξαίρεσης της προέδρου του ΣτΕ 
 

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, εκ των συνηγόρων του Αλεξάντερ Βίννικ γνωστού ως Mr Bitcoin, υπέβαλε την Παρασκευή αίτηση εξαίρεσης της Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, Αικατερίνης Σακελλαροπούλου. 

Η δικηγόρος καταγγέλλει την Πρόεδρο του ΣτΕ για μεροληπτική συμπεριφορά, υποστηρίζοντας πως υφίστανται σοβαρές ενδείξεις μεροληψίας της εναντίον της ίδιας και υπέρ της Ελληνικής Κυβερνήσεως, ως εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου.

Μάλιστα, ανάρτησε στη σελίδα της στο Facebook  όλη την αίτηση εξαίρεσης, τονίζοντας πως: «Αυτά που συμβαίνουν στο ακροατήριο είναι αδιανόητα. Η κα Σακελλαροπούλου με διέκοψε πριν ολοκληρώσω την ανάπτυξή της αίτησης και ειδικότερα την ώρα που αναφερόμουν στα αποδεικτικά μέσα»

Αναλυτικότερα, η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρει στην ανάρτησή της τα εξής: 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

(ΜΕΙΖΟΝΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΙΤΗΣΗ

Του Αλεξάντερ Βίννικ του Βλαντιμίρ, προσωρινώς κρατουμένου από 25/7/2017, νοσηλευόμενου υπό κράτηση από 21/12/2018 (Τζάνειο) και ήδη στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» από 28/02/2019, λόγω απεργίας πείνας και ήδη απεργού πείνας εκ νέου

ΠΕΡΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

(κατ’ άρθρο 40 Π.Δ. 18/1989 και τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. και του Οργανισμού των Δικαστηρίων)

Της Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, Αικατερίνης Σακελλαροπούλου

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Κατά την δικάσιμο της 10/1/2020 εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας η από 20/12/2019 με Αριθμό Κατάθεσης 3503/20-12-2019 Αίτηση Ακύρωσής μου κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης, για την ακύρωση: α) της από 19/12/2019 με αρ. πρωτ. 92735 οικ. ΦΕΑ 1793 & 1796/19-12-2019 Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης περί έκδοσής μου στην Γαλλία, εν συνεχεία στις ΗΠΑ και εν συνεχεία στην Ρωσία, η οποία δεν μού έχει ακόμη επιδοθεί νομίμως και, β) κάθε άλλης συναφούς πράξης ή/και παράλειψης της Διοίκησης και οι πρόσθετοι λόγοι αυτής.

Η καθ’ ης η αίτηση εξαίρεσης επέδειξε, στα πλαίσια της προδικασίας, μεροληπτική σε βάρος μου συμπεριφορά και υφίστανται σοβαρές ενδείξεις μεροληψίας της εναντίον μου και υπέρ της Ελληνικής Κυβερνήσεως, ως εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου.

Ειδικότερα, οι λόγοι εξαίρεσης:

ΠΡΩΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

Την 24/12/2019 η καθ’ ης η αίτηση εξαίρεσης παρενέβη ευθέως και ανεπιτρέπτως στην υπόθεσή μου, που αφορά την από 20/12/2019 με Αριθμό Κατάθεσης 3503/20-12-2019 Αίτηση Ακύρωσής μου κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης, για την ακύρωση: α) της από 19/12/2019 με αρ. πρωτ. 92735 οικ. ΦΕΑ 1793 & 1796/19-12-2019 Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης περί έκδοσης μου στην Γαλλία, εν συνεχεία στις ΗΠΑ και εν συνεχεία στην Ρωσία, η οποία δεν μού έχει ακόμη επιδοθεί νομίμως και, β) κάθε άλλης συναφούς πράξης ή/και παράλειψης της Διοίκησης. Ειδικότερα, η καθ’ ης η αίτηση εξαίρεσης Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, αφαίρεσε αιφινιδίως την υπόθεση και το φάκελο από το επιληφθέν και αρμόδιο Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, διέγραψε την υπόθεση από το πινάκιο της ορισθείσας δικασίμου της 24/3/2020 οπότε αυτή είχε προσδιορισθεί ενώπιον του αρμοδίου και επιληφθέντος Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας και την προσδιόρισε εσπευσμένα ενώπιον της Μείζονος Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη δικάσιμο της 10 Ιανουαρίου 2020, συντέμνοντας τις προθεσμίες και αλλάζοντας τον Εισηγητή της υποθέσεως, που είχε ήδη ορισθεί, παρεμβαίνοντας ευθέως δηλαδή στο δικαίωμά μου να δικασθώ από το φυσικό μου δικαστή, δηλαδή από το επιληφθέν και αρμόδιο Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας και, μάλιστα, μετά τον ορισμό δικασίμου και Εισηγητή από την Πρόεδρο του ανωτέρω Δ’ Τμήματος και παραβιάζοντας ομοίως το δικαίωμά μου να έχω τον απαραίτητο χρόνο για να προετοιμάσω την εκπροσώπησή μου, να μελετήσω της απόψεις της Διοίκησης και τον σχετικό φάκελο, να καταθέσω προσθέτους λόγους κ.λπ. Μάλιστα, όπως αποδεικνύεται σήμερα από τη σύνθεση του Δικαστηρίου, η παρέμβαση αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη συγκρότηση νέας σύνθεσης χωρίς της συμμετοχή της αρχικώς επιληφθείσης Προέδρου του Δ’ Τμήματος Αντιπροέδρου του ΣτΕ, που εξέδωσε την θετική για εμένα απόφαση Αναστολής Εκτέλεσης της προσβαλλόμενης αποφάσεως και ζήτησε από το Δημόσιο να προβεί σε νόμιμη επίδοση της προσβαλλόμενης, η οποία ακόμη δεν έχει γίνει.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

Την 3/1/2020 η καθ’ ης η αίτηση εξαίρεσης απέρριψε την από 2/1/2020 με αρ. πρωτ. Π 14/3-1-2020 αίτησήμου, περί λήψης των σχετικών εγγράφων που απέστειλε η Διοίκηση με τις υπ’ αρ. πρωτ. ΕΠ 5104/30-12-2019 Απόψεις της, επί της ανωτέρω Αίτησης Ακύρωσης, με την εξής ιδιόγραφη αιτιολογία, που έθεσε επί του σώματος της αίτησης: «Έχει ήδη χορηγηθεί αντίγραφο των απόψεων της Διοίκησης. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου είναι στη διάθεση του πληρεξουσίου δικηγόρου για μελέτη στο γραφείο του βοηθού Εισηγητή. Χορήγηση αντιγράφων είναι δυνατή κατά το άρ. 18 του Κανονισμού του Δικαστηρίου εφόσον προσδιορίζονται συγκεκριμένα και οι λόγοι για τους οποίους είναι αναγκαία. 3/1/2020 Υπογραφή», πράγμα που ήταν ψευδές, καθώς η σχετική απόρριψη έγινε γνωστή ελάχιστη ώρα προ της λήξης του ωραρίου την Παρασκευή 3/1/2020, ενώ την Πέμπτη 2/1/2020 ο φάκελος δεν ήταν διαθέσιμος προς μελέτη, καθώς η βοηθός Εισηγήτρια απουσίαζε.

ΤΡΙΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

Την 7/1/2020 απέρριψε την από 3/1/2020 με αρ. πρωτ. Π 21/3-1-2020 δεύτερη αίτησή μου, περί λήψης των σχετικών εγγράφων που απέστειλε η Διοίκηση με τις υπ’ αρ. πρωτ. ΕΠ 5104/30-12-2019 Απόψεις της, επί της ανωτέρω Αίτησης Ακύρωσης, με την εξής ιδιόγραφη αιτιολογία: «Το αίτημα έχει ήδη απαντηθεί στην από 3.1.2020 πράξη μου. Δεν εμποδίζεται η ακώλυτη πρόσβαση στα στοιχεία του φακέλου, δεδομένου ότι αυτά βρίσκονται στη διάθεση του πληρεξουσίου δικηγόρου για μελέτη, όπως ήδη έγινε. Κατά τα λοιπά παραπέμπω στο άρ. 18 του ισχύοντος Κανονισμού του Δικαστηρίου. 7/1/2020 Υπογραφή». Η ανωτέρω περιγραφή ήταν ψευδής, αφού, αντιθέτως εμποδίσθηκε η ακώλυτη πρόσβαση στα έγγραφα εκ μέρους της πληρεξουσίας δικηγόρου μου, η οποία στερήθηκε τη δυνατότητα να τα μελετήσει μέχρι και τις 8/1/2020. Όσο για εμένα, όπως αναλυτικώς εκτίθεται στις έγγραφες αιτήσεις μου, δεν έχω μέχρι σήμερα γνώση κανενός εγγράφου, αφού είμαι κρατούμενος, νοσηλευόμενος και δεν γνωρίζω την ελληνική και για να πληροφορηθώ το περιεχόμενο των εγγράφων δεν μπορώ να μεταβώ στο Δικαστήριο, ενώ για να αντιληφθώ το περιεχόμενό τους είναι απαραίτητη η χορήγηση αντιγράφων αυτών ώστε να γίνει έστω και με δική μου μέριμνα και δαπάνη έστω προφορική διερμηνεία τους. Ομοίως είναι ψευδής η αναφορά «όπως ήδη έγινε», αφού ουδεμία μελέτη των εγγράφων είχε γίνει από την πληρεξουσία μου μέχρι και τις 3μμ της 7/1/2020.

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

Την 8/1/2020 απέρριψε εν μέρει την από 7/1/2020 υπ’ αρ. πρωτ. Π 55/7-1-2020 αίτησή μου χωρίς έγγραφη απάντηση και χωρίς αιτιολογία, δεχόμενη τη χορήγηση μέρους μόνον των εγγράφων του φακέλου και απαγορεύοντας την χορήγηση αντιγράφων κρίσιμων εγγράφων

ΠΕΜΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

Την 9/1/2020 αρνήθηκε να μού γνωστοποιήσει, δια της πληρεξουσίας δικηγόρου μου, τη σύνθεση της Μείζονος Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας της 10/1/2020, παρά την υποβληθείσα υπ’ αρ. πρωτ. Π 848/8-1-2020 σχετική αίτησή μου, υπ’ όψιν της ιδίας, χωρίς έγγραφη απάντηση και χωρίς αιτιολογία, ενώ κατά την ανωτέρω ημερομηνία της 9/1/2020 δήλωσε προς την πληρεξούσια δικηγόρο μου κα Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι «ο λόγος που προσδιόρισε την αίτηση ακύρωσης εσπευσμένα είναι ότι το Δημόσιο ισχυρίζεται ότι στις 25/1/2020 λήγει ο χρόνος κράτησης», παραδοχή με βάση την οποία προκύπτει αφ’ ενός ότι έχει προκαταλάβει την απόφαση επί της υποθέσεως, αφ’ ετέρου ότι δέχεται ως συνταγματική την καθ’ υπέρβαση του 18μήνου και του άρθρου 6 παρ. 4 του Συντάγματος, προφυλάκισή μου.

ΕΚΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

Συνολικά από τις 24/12/2019 μέχρι και τις 9/1/2020 ενήργησε και ενεργεί επιχειρώντας να κάμψει τις αρχές της δίκαιης δίκης και να προσαρμόσει την εκδίκαση της υπόθεσής μου στις επιθυμίες της Ελληνικής Κυβέρνησης και στις επιλογές εξωτερικής πολιτικής που ανήκουν στην εκτελεστική εξουσία και, ειδικότερα, επιδιώκει να εξασφαλίσει εκδίκαση της υπόθεσης, χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες και συνταγματικές προϋποθέσεις, σε χρόνο ευθέως σχετιζόμενο με τις δύο συναντήσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο των Η.Π.Α. (7/1/2020) και τον Πρόεδρο της Γαλλίας (29/1/2020).

Προς απόδειξη της αιτήσεως εξαιρέσεως και των ανωτέρω λόγων εξαίρεσης και των γεγονότων που αναφέρονται ανωτέρω επικαλούμαι τα εξής έγγραφα και μαρτυρίες:

1. Την από 24/12/2019 Πράξη ορισμού δικασίμου και Εισηγητή της καθ’ ης η αίτηση εξαίρεσης Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, Αικατερίνης Σακελλαροπούλου

2. Την από 23/12/2019 Πράξη ορισμού δικασίμου και εισηγητή της Προέδρου του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας Μαρίας Καραμανώφ και την προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης

3. Την από 2/1/2020 με αρ. πρωτ. Π 14/3-1-2020 αίτησή μου, περί λήψης των σχετικών εγγράφων που απέστειλε η Διοίκηση με τις υπ’ αρ. πρωτ. ΕΠ 5104/30-12-2019 Απόψεις της, επί της από 20/12/2019 με Αριθμό Κατάθεσης 3503/20-12-2019 Αίτηση Ακύρωσής μου, με την επ’ αυτής χειρόγραφη απόρριψη από την καθ’ ης η αίτηση εξαίρεσης Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας

4. Την από 3/1/2020 με αρ. πρωτ. Π 21/3-1-2020 δεύτερη αίτησή μου, περί λήψης των σχετικών εγγράφων που απέστειλε η Διοίκηση με τις υπ’ αρ. πρωτ. ΕΠ 5104/30-12-2019 Απόψεις της, επί της ανωτέρω Αίτησης Ακύρωσης, με την επ’ αυτής χειρόγραφη απόρριψη από την καθ’ ης η αίτηση εξαίρεσης Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας

5. Την από 7/1/2020 υπ’ αρ. πρωτ. Π 55/7-1-2020 τρίτη αίτησή μου περί λήψης των σχετικών εγγράφων που απέστειλε η Διοίκηση με τις υπ’ αρ. πρωτ. ΕΠ 5104/30-12-2019 Απόψεις της, επί της ανωτέρω Αίτησης Ακύρωσης

6. Την υπ’ αρ. πρωτ. Π 848/8-1-2020 αίτησή μου, περί λήψεως γνώσης της σύνθεσης της Μείζονας Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας της δικασίμου της 10/1/2020

7. Την υπ’ αρ. πρωτ. Π 111/9-1-2020 τέταρτη αίτησή μου περί λήψης των σχετικών εγγράφων που απέστειλε η Διοίκηση με τις υπ’ αρ. πρωτ. ΕΠ 5104/30-12-2019 Απόψεις της, επί της ανωτέρω Αίτησης Ακύρωσης, η οποία αφορούσε τα έγγραφα που δεν μού χορηγήθηκαν

8. Την μαρτυρία μου, για την οποία ζητώ την μεταγωγή μου ενώπιον του Δικαστηρίου με ασθενοφόρο, εάν επιτραπεί από τους ιατρούς, άλλως την εξέτασή μου στο χώρο νοσηλείας μου

9. Την μαρτυρία της πληρεξουσίας δικηγόρου μου, κας Ζωής Κωνσταντοπούλου, δικηγόρου Αθηνών (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 23720)

10. Την μαρτυρία του παριστάμενου στο ακροατήριο διερμηνέως Αλεξέι Γκρίσιν, του οποίου όλα τα στοιχεία αναγράφονται στην ήδη δοθείσα πληρεξουσιότητα που έχω δώσει στην πληρεξουσία δικηγόρο μου (συμβολαιογραφικό έγγραφο) και έχει εισαχθεί, πρωτοκολλημένη, στον φάκελο της δικογραφίας

11. Τις από 23/12/2019, από 24/12/2019, από 9/1/2020 και από 10/1/2020 δημόσιες αναρτήσεις και δηλώσεις της πληρεξουσίας δικηγόρου μου Ζωής Κωνσταντοπούλου για την υπόθεσή μου

Επίσης, η ανωτέρω Πρόεδρος δήλωσε προφορικώς, στο στάδιο της προεκφώνησης, ότι δεν θα χορηγηθεί σε εμένα ειδικώς προθεσμία μέχρι τις 24/1/2020 που χορηγήθηκε σε άλλους διαδίκους, γεγονός που επιπλέον προδίδει διάθεση εκτελεστικής διεκπεραίωσης της υπόθεσης.

Επισημαίνω ότι η παρούσα αίτησή μου ασκείται στο ακροατήριο, αναπτύσσεται προφορικώς και κατατίθεται και εγγράφως, δυνάμει ειδικού πληρεξουσίου μου, το οποίο συνυποβάλλεται, σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη, καθώς όλοι οι λόγοι εξαίρεσης προέκυψαν και μου έγιναν γνωστοί σε χρόνο μικρότερο των 5 ημερών προ της δικασίμου, ενώ μάλιστα, ως προς τον πρώτο λόγο εξαίρεσης, εξακολουθεί μέχρι σήμερα να μην μου έχει επιδοθεί μεταφρασμένη η σχετική πράξη της καθ’ ης η αίτηση εξαίρεσης Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Από όλα ανωτέρω προκύπτει σαφής μεροληψία της Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας εναντίον μου και υπέρ της Κυβερνήσεως και του αντιδίκου Δημοσίου, η οποία καταλύει το δικαίωμά μου σε δίκαιη δίκη.

Προσκομίζεται και συνυποβάλλεται και το εκδοθέν παράβολο του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 100 ευρώ για την υποβολή της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και για όσους προφορικώς επιπλέον εκτεθούν

Με ρητή επιφύλαξη παντός δικαιώματός μου

ΖΗΤΩ

1) Την εξαίρεση της Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, Αικατερίνης Σακελλαροπούλου, από την εκδίκαση της από 20/12/2019 με Αριθμό Κατάθεσης 3503/20-12-2019 Αίτησης Ακύρωσής μου κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης, για την ακύρωση: α) της από 19/12/2019 με αρ. πρωτ. 92735 οικ. ΦΕΑ 1793 & 1796/19-12-2019 Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης περί έκδοσης του εντολέως στην Γαλλία, εν συνεχεία στις ΗΠΑ και εν συνεχεία στην Ρωσία, η οποία δεν τού έχει ακόμη επιδοθεί νομίμως και, β) κάθε άλλης συναφούς πράξης ή/και παράλειψης της Διοίκησης, η οποία έχει προσδιορισθεί προς συζήτηση ενώπιον της Μείζονος Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την δικάσιμο της 10/1/2020.

2) Να λάβω γνώση της λοιπής συνθέσεως του Δικαστηρίου που συνεδριάζει σήμερα, του αρχικού ορισμού και κάθε γενομένης αντικατάστασης Δικαστή, καθώς και των αποφάσεων επί των οποίων ερείδεται κάθε αντικατάσταση

 

Αθήνα, 10/1/2020

Η πληρεξούσια δικηγόρος

Ζωή Κωνσταντοπούλου

(ειδικώς εξουσιοδοτηθείσα, δυνάμει του υπ’ αρ. 7.387/9-1-2020 Ειδικού Συμβολαιογραφικού Πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Ελένης Καραγεωργοπούλου)

Ένταση και αντιπαράθεση

Η ένταση, όπως φαίνεται και από την αίτηση εξαίρεσης της προέδρου του ΣτΕ, κυριάρχησε κατά τη συζήτηση που διεξήχθη την Παρασκευή ενώπιον της Ολομέλειας του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της αίτησης του Αλεξάντερ Βίννικ, με την οποία ζητεί να ακυρωθεί η απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης για έκδοσή του στη Γαλλία. 

Η Ζωή Κωνσταντοούλου εκτός από το αίτημα εξαίρεσης της Προέδρου  του ΣτΈ, Αικατερίνης Σακελλαροπούλου, υπέβαλε και αιτήματα αναβολής, αίτημα γι ανα κρατηθεί η υπόθεση για 1 ώρα, αίτημα διακοπής για 30 λεπτά και όταν η αντιπαράθεση μεταξύ της δικηγόρου, της προέδρου και μελών του ΣτΕ έφθασε στο ζενίθ, αίτημα διακοπής της δίκης για να επέλθει νηφαλιότητα στη δικαστική αίθουσα. 

Όλα τα αιτήματα της κ. Κωνσταντοπούλου ομόφωνα απερρίφθησαν με παρεμπίπτουσες αποφάσεις.

Ειδικότερα, κατά την πρωινή εκφώνηση των υποθέσεων, όταν η πρόεδρος του ΣτΕ έφθασε στην υπόθεση του "Mr Bitcoin", η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε την αναβολή συζήτησης της υπόθεσης προβάλλοντας αρκετούς λόγους, μεταξύ των οποίων, ότι είχε υποβάλει χθες νέα αίτηση ακύρωσης του εντολέα της, ότι δεν έχουν μεταφραστεί στα ρωσικά τα έγγραφα και δεν μπορεί να λάβει γνώση του περιεχομένου τους ο πελάτης της, ότι η πρόεδρος του ΣτΕ Αιακτερίνη Σακελλαροπούλου, αρνήθηκε να της γνωστοποίησει τα ονόματα της σύνθεσης του δικαστηρίου.

Αργά το μεσημέρι, όταν ανακοινώθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης, η κυρία Κωνσταντοπούλου υπέβαλε νέο αίτημα αναβολής, ενώ στην συνέχεια ακολούθησαν αιτήματα εξαίρεσης δικαστών, τα οποία ομόφωνα απερρίφθησαν.

Μετά από διαπληκτισμούς που υπήρξαν μεταξύ των δικαστών και της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η τελευταία ξεκίνησε την αγόρευσή της η οποία διήρκεσε μέχρι τις 21:00 το βράδυ.

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 10-1-2020 από directNEWS.gr


Τελευταία Δικαστικά