Logo

Απόφαση «βόμβα» του ΣτΕ για την ασφάλιση των δημοσιογράφων 
 

ika 19-12-2016Ύστερα από 15 χρόνια έληξε οριστικά η διαμάχη μεταξύ του ΙΚΑ και της «Αυριανής» του Γιώργου Κουρή για την ασφάλιση των δημοσιογράφων που δεν ήταν μέλη της ΕΣΗΕΑ και της ΕΣΗΕΜ-Θ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας...

με τις αποφάσεις 1314/2016 και 1483/2016 έκρινε ότι μη νομίμως το ΙΚΑ επέβαλε σε βάρος της εκδοτικής εταιρείας της «Αυριανής» εισφορές για την επικουρική ασφάλιση και την ασφάλιση για ασθένεια δημοσιογράφων που απασχολούνταν σε εφημερίδα. Σύμφωνα με το ΣτΕ, «οι εργαζόμενοι στον Τύπο, όπως οι δημοσιογράφοι, υπάγονται στην υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ χωρίς να απαιτείται ως προϋπόθεση η συμμετοχή τους σε επαγγελματικές ενώσεις»!

Όπως αναφέρει το typologies.gr, το Α' Τμήμα του ΣτΕ έκρινε ότι η διάταξη του άρθρου 31 του ν. 1264/1982, η οποία ορίζει ότι καταργείται κάθε διάταξη νόμου που περιορίζει ή εξαρτά την εργασία και τα παρεπόμενα από αυτήν δικαιώματα των απασχολουμένων στον Τύπο από τη συμμετοχή τους ή μη σε επαγγελματικές οργανώσεις, καταλαμβάνει και τα δικαιώματα της κοινωνικής ασφάλισης.

Η απόφαση αυτή φέρνει τα πάνω κάτω στην ασφάλιση των δημοσιογράφων σε ό,τι αφορά την τακτική του ΕΔΟΕΑΠ να ασφαλίζει μόνο όσους είναι μέλη της ΕΣΗΕΑ. Σύμφωνα με το ΣτΕ, οι διατάξεις του Καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ που εξαρτούν την πρόσβαση σε ασφαλιστικά δικαιώματα από τη συμμετοχή των εργαζομένων σε επαγγελματική οργάνωση είναι ανίσχυρες. Επιπλέον, το ΣτΕ απέρριψε και το επιχείρημα πως για να ασφαλιστεί δημοσιογράφος του Τύπου στον ΕΔΟΕΑΠ θα πρέπει να υποβάλει αρχικά αίτηση στον ασφαλιστικό οργανισμό.

Οι αποφάσεις αυτές είναι οριστικές και αμετάκλητες, κλείνοντας μια διαμάχη πολλών χρόνων. Το 1997 ο Γιώργος Κουρής υπέβαλε αίτηση ακύρωσης κατά των πράξεων επιβολής εισφορών που είχε εκδώσει το ΙΚΑ για 210 περίπου εργαζομένους, εκ των οποίων οι 80 ήταν δημοσιογράφοι της εφημερίδας που την περίοδο εκείνη δεν ήταν μέλη της ΕΣΗΕΑ. Οι προσφυγές της εκδοτικής εταιρείας είχαν κριθεί και από το Εφετείο βάσιμες.

Η οριστική απόφαση του ΣτΕ έρχεται σε μια περίοδο που ο ΕΔΟΕΑΠ κινδυνεύει άμεσα με λουκέτο, ενώ δημιουργεί μείζον ζήτημα για τις διατάξεις του Καταστατικού του αλλά και για την ΕΣΗΕΑ, που χρησιμοποιούσε ως επιχείρημα το Ασφαλιστικό για να εγγράφει ως μέλη της τους νέους δημοσιογράφους των εφημερίδων.

ΕΙΗΕΑ: Οι ιδιοκτήτες να ζητήσουν επιστροφή εισφορών από το ΙΚΑ

Μετά την εξέλιξη αυτή, η Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, καλεί τους ιδιοκτήτες ΜΜΕ, να διεκδικήσουν επιστροφή των εισφορών που πιθανόν έχουν καταβάλει αχρεωστήτως στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Η ανακοίνωση της ΕΙΗΕΑ έχει ως εξής:

«Κυρίες / Κύριoι,

Όπως ίσως έχετε πληροφορηθεί, μετά από μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες της εταιρείας Γ. Α. ΚΟΥΡΗΣ Ε.Π.Ε.- μέλους της Ενώσεώς μας, ιδιοκτήτριας των εφημερίδων ΑΥΡΙΑΝΗ και ΦΙΛΑΘΛΟΣ, εξεδόθησαν οι 1314/2016 και 1483/2016 τελεσίδικες αποφάσεις του Α' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, που δικαίωσαν την εταιρεία. Σε όλα τα στάδια της υπόθεσης η Ένωση είχε κάνει παρεμβάσεις υπέρ της εταιρείας.

Συγκεκριμένα το ΣτΕ έκρινε ότι οι δημοσιογράφοι και οι διοικητικοί υπάλληλοι των εφημερίδων της Εταιρείας έπρεπε να ασφαλίζονται στον ΕΔΟΕΑΠ για περίθαλψη, επικούρηση και παροχή εφάπαξ, ανεξάρτητα αν ήσαν ή όχι μέλη της ΕΣΗΕΑ και της ΕΠΗΕΑ αντίστοιχα, και όχι στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (ακολούθως ΕΤΕΑΜ και ήδη ΕΤΕΑ). Και τούτο, κατά την κρίση του δικαστηρίου, διότι κατά το Σύνταγμα και ιδίως μετά την ισχύ του άρθρου 31 του Ν. 1264/1982, το δικαίωμα ασφάλισης και άλλα δικαιώματα, παρεπόμενα της εργασίας, δεν μπορεί να εξαρτώνται από την συμμετοχή ή μη του εργαζομένου σε συγκεκριμένη συνδικαλιστική οργάνωση. Το ίδιο είχαν δεχθεί ο Άρειος Πάγος με την 65/2003 απόφαση του Πολιτικού Τμήματος και την 570/2004 του Ποινικού Τμήματός, η Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με την 673/2002 Γνωμοδότηση, ο Συνήγορος του Πολίτη (με το έγγραφό του 6674/2002 προς το ΙΚΑ) και ο κ. Μιχάλης Σταθόπουλος, καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με την από 15/1/2003 Γνωμοδότηση.

Οι ανωτέρω αποφάσεις του ΣτΕ και των άλλων δικαστηρίων αποτελούν σημαντικό δεδικασμένο, το οποίο α) αλλάζει το καθεστώς και δικαίωμα ασφάλισης δημοσιογράφων και υπαλλήλων μη μελών της ΕΣΗΕΑ και ΕΠΗΕΑ αντίστοιχα, στον ΕΔΟΕΑΠ, και (β) δημιουργεί, υπό συνθήκες, δικαίωμα αναζήτησης από το ΙΚΑ και το ΕΤΕΑ επιστροφής τυχόν εισφορών που αχρεωστήτως κατεβλήθησαν στο παρελθόν ή συμψηφισμό τους με τυχόν άλλες οφειλές προς ΙΚΑ.

Για πληρέστερη ενημέρωσή σας εσωκλείεται αντίγραφο της 1483/2016 αποφάσεως, η οποία είναι πανομοιότυπη με την 1314/2016».

 

 ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 19-12-2016 από directNEWS.gr


Τελευταία Δικαστικά