Logo

Το προεδρείο της Ένωσης Δικαστών διασύρει διεθνώς την Ελλάδα 
 

Δύο μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων,  η Εφέτης, Μαργαρίτα Στενιώτη και ο πρόεδρος Πρωτοδικών, Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, με μία σκληρή ανακοίνωσή τους ζητούν την παραίτηση εννέα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γιατί, όπως υποστηρίζουν, διασύρουν την Ελλάδα αλλά και την Δικαιοσύνη διεθνώς.

Αναλυτικότερα, στην ανακοίνωσή τους με τίτλο: "Διεθνής διασυρμός της χώρας μας και της ελληνικής δικαιοσύνης" και υπότιτλο: "Αίτημα για άμεση παραίτηση των μελών του προεδρείου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων", οι δύο δικαστές αναφέρουν τα εξής:

Με την από 22-7-2017 ανακοίνωσή μας εκφράσαμε τον προβληματισμό και την ανησυχία μας για τα όσα διαδραματίζονται, το τελευταίο χρονικό διάστημα, με επίκεντρο τη Δικαιοσύνη και καταγγείλαμε το Προεδρείο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για οικειοποίηση της σφραγίδας της Ένωσης, δεδομένου ότι οι ανακοινώσεις που αυτό εκδίδει δεν αποτελούν αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και το κυριότερο βρίσκονται σε δυσαρμονία με τη βούληση του Δικαστικού Σώματος. Την επομένη, 23-7-2017, ακολούθησε άλλη μία προσωπική ανακοίνωση – δελτίο τύπου των εννέα μελών του Προεδρείου, ανυπόγραφη, με περιεχόμενο και ύφος που δεν συνάδει σε Δικαστικούς Λειτουργούς.

Η ανωτέρω ανακοίνωση, πλην της κομματικής εκμετάλλευσης που έτυχε στη χώρα μας, αποτέλεσε αντικείμενο εκτενούς άρθρου για την Ελληνική Δικαιοσύνη στο από 26-7-2017 φύλλο της μεγαλύτερης σε κυκλοφορία εφημερίδας της Τουρκίας HURRIYET, στην ηλεκτρονική έκδοση αυτού, υπό τον τίτλο «Greek judges accuse Tsipras government of ‘dirty’ attacks» (βλ. http://www.hurriyetdailynews.com/greek-judges-accuse-tsipras-government-of-dirty-attacks-.aspx?pageID=238&nID=115936&NewsCatID=351) και ήδη έχει αναπαραχθεί από άλλα διεθνή μέσα (France 24, Voice of Vienna, Turkish – media κλπ.).

Στο εν λόγω άρθρο, στο οποίο εμπεριέχονται ακριβή αποσπάσματα της προαναφερόμενης ανακοίνωσης, μεταφρασμένα στην αγγλική γλώσσα, (The government “is systematically attempting to subjugate and control justice” - “Ministers and lawmakers launch baseless accusations daily... they seek to erode the prestige of the Greek justice system... following the example of Turkey and Poland - The Greek public can understand the danger posed by a voracious executive, seeking to operate unchecked) για συστηματική προσπάθεια χειραγώγησης της Δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία και για υιοθέτηση του συστήματος της Τουρκίας, εμφανίζεται η Ελλάδα ως χώρα με έλλειμμα Δημοκρατίας, στην οποία πλήττεται ο ένας πυλώνας του δημοκρατικού πολιτεύματος, αυτός της Δικαιοσύνης. Ιδιαίτερη αναφορά δε γίνεται στο ότι η Ελλάδα ακολουθεί το παράδειγμα της Τουρκίας, όπου, όπως όλοι γνωρίζουμε τουλάχιστον 4.000 Δικαστές απολύθηκαν, άλλοι βρίσκονται, άνευ δίκης, στη φυλακή και άλλοι για να διασωθούν κατέφυγαν σε τρίτες χώρες.

Το εν λόγω δημοσίευμα, βασισμένο στην παραπάνω ανακοίνωση των εννέα μελών του Προεδρείου της Ένωσης διασύρει διεθνώς τη χώρα μας, κοιτίδα της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας, του σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Πολιτισμού αλλά και την Ελληνική Δικαιοσύνη, η οποία διαθέτει Κύρος, είναι Ανεξάρτητη και δεν είναι πρόσφορη προς χειραγώγηση από οιονδήποτε.

Με τις ενέργειες και τις δηλώσεις του το Προεδρείο απαξιώνει το Δικαστικό Σώμα και προσβάλλει τους Έλληνες Δικαστές.

Το Προεδρείο της Ένωσης, το οποίο σε προγενέστερη ανακοίνωσή του δεν δίστασε… ν’ αλλάξει και το πολίτευμα της χώρας … καλώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε παρέμβαση ως εγγυητή του πολιτεύματος και όχι ως ρυθμιστή, κατά το άρθρο 30 του Συντάγματος, βαδίζει πλέον όχι σε ολισθηρούς αλλά σε επικίνδυνους δρόμους.

Μοναδική λύση αποτελεί η παραίτηση των μελών του, ώστε ν’ αποκτήσει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων το χαμένο Κύρος της και μία Διοίκηση αρμόζουσα στον Επιστημονικό της χαρακτήρα, μακρυά από κομματικές αντιπαραθέσεις και μικροπολιτικές τακτικές και με πραγματικό ενδιαφέρον για τα προβλήματα της Δικαιοσύνης.

Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης, μέλος Δ.Σ. Ε.Δ.Ε.

Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, μέλος Δ.Σ. Ε.Δ.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 31-7-2017 από directNEWS.gr


Τελευταία Δικαστικά