Logo

Προσφυγή στο ΣτΕ από τον Ο.Α.Σ.Θ. και τον πρώην πρόεδρό του, Χρήστο Στεφανίδη 
 

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν ο παλαιός Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης  ως Ν.Π.Ι.Δ., ο πρώην πρόεδρός του Χρήστος Στεφανίδης, ο πρώην αντιπρόεδρός του Νικόλαος Πετρογιάννης και ένα πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του, η Αγγελική Γρηγοριάδου, οι οποίοι είναι όλοι και μέτοχοι του Ο.Α.Σ.Θ. Οι προσφεύγοντες στρέφονται κατά της υπουργικής απόφασης με την οποία διορίστηκαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ. που έχει τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης, ο γενικός διευθυντής και ο ορκωτός λογιστής-ελεγκτής και του νόμου 4482/2017.

Συγκεκριμένα καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πάνος Λαζαράτος, ως νομικός εκπρόσωπος των προσφευγόντων κατέθεσε στο ΣτΕ αιτήσεις για:

*Έκδοση προσωρινής διαταγής από τον προεδρεύοντα του Θερινού Τμήματος του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, Ιωάννη Γράβαρη, προκειμένου να «παγώσει» την όλη διαδικασία εκκαθάρισης του Ο.Α.Σ.Θ. και την μεταβίβαση των μετοχών του στη νέα εταιρεία που συστάθηκε και θα λειτουργήσει από τον Δεκέμβριο του 2019.

*Αναστολή όλων των σχετικών αποφάσεων για την εκκαθάριση κ.λ.π. του Οργανισμού

*Ακύρωση των ίδιων αποφάσεων

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι με το νόμο 4482/2017 τέθηκε σε καθεστώς εκκαθάρισης εν λειτουργία ο Ο.Α.Σ.Θ., λύθηκε μονομερώς η σύμβαση που είχε συνάψει με το Ελληνικό Δημόσιο, του αφαιρέθηκε το προνόμιο το οποίο του είχε παραχωρηθεί για αποκλειστική εκτέλεση του αστικού συγκοινωνιακού έργου σταθερής επίγειας τροχιάς στην συμπρωτεύουσα. Επιπλέον, όλη  η κινητή και ακίνητη περιουσία του Ο.Α.Σ.Θ. περιήλθε στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα.

Παράλληλα με τον ίδιο νόμο συστάθηκε δημόσια επιχείρηση κοινωφελούς χαρακτήρα με την επωνυμία «Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.), όπως επίσης συστάθηκε και η θυγατρική της εταιρεία «Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (Α.ΣΥ.Θ. Α.Ε.). Οι δυο νέες αυτές εταιρείες θα λάβουν νομική οντότητα τον Δεκέμβριο του 2019 μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης του Οργανισμού.

Σε εκτέλεση αυτού του νόμου εκδόθηκε και η υπουργική απόφαση με την οποία διορίστηκαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ. που έχει τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης, ο γενικός διευθυντής και ο ορκωτός λογιστής-ελεγκτής

Τι υποστηρίζουν οι προσφεύγοντες

Στην αίτηση αναστολής και ακύρωσης που έχουν υποβάλλει στο ΣτΕ τα στελέχη της παλαιάς διοίκησης του Ο.Α.Σ.Θ. υποστηρίζουν ότι τόσο ο επίμαχος νόμος, όσο και η σχετική υπουργική απόφαση είναι αντίθετοι στις συνταγματικές επιταγές και στο ενωσιακό αλλά και ελληνικό δίκαιο. Επίσης, οι προσφεύγοντες ισχυρίζονται ότι είναι αντίθετη στους ίδιους νομικούς κανόνες και η μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών του Ο.Α.Σ.Θ. στο Ελληνικό Δημόσιο.

Αναλυτικότερα, στις αιτήσεις προβάλλεται: 

- Ο ισχυρισμός ότι η όλη διαδικασία που τηρήθηκε έως τώρα αλλά και αυτή που είναι ακόμη σε εξέλιξη, αντιβαίνει στα άρθρα 5 , 17, 25 και 106 του Συντάγματος που αφορούν την ελευθερία στην προσωπική και οικονομική ζωή της χώρας, την προστασία της ιδιοκτησίας στην έννοια της οποίας περιέχονται και οι μετοχές, τα δικαιώματα των πολιτών στο κράτος δικαίου και η μέριμνα του κράτους για την προστασία και τον συντονισμό της οικονομικής δραστηριότητας.

- Το επιχείρημα ότι:

Α) παραβιάζεται το πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) το οποίο προστατεύει την περιουσία κάθε φυσικού ή νομικού στην οποία εμπεριέχονται οικονομικά στοιχεία, όπως είναι αποδοχές, μετοχές, κ.ά.

Β) το νομοθετικό πλαίσιο διάλυσης του Ο.Α.Σ.Θ. είναι αντίθετο και στον κανονισμό 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές».

Ως εισηγητές στην υπόθεση ορίστηκαν από τον κ. Γράβαρη οι σύμβουλοι Επικρατείας, Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου (αίτηση αναστολής)  και Ηλίας Μάζος (αίτηση ακύρωσης).

Αίτηση και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης από τον Στεφανίδη

Ο πρώην   πρόεδρος του Ο.Α.Σ.Θ. Χρήστος Στεφανίδης πριν προσφύγει στο ΣτΕ είχε υποβάλλει αίτημα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ζητώντας να του χορηγηθούν αντίγραφα των πάσης φύσεως εγγράφων που αφορούν τις δραστηριότητες του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά τον κ. Στεφανίδη ήταν παράτυπη την άφιξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου Οργανισμού που ανακοινώθηκε από τον υπουργό Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη. Κι αυτό γιατί δεν είχε κοινοποιηθεί εγκαίρως η υπουργική απόφαση που όρισε τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ., ώστε να μπορέσουν να διευθετηθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες αποχώρησης του απερχόμενου συμβουλίου. Ακόμα, κατά τους ισχυρισμούς του, δεν συντάχθηκαν τα απαραίτητα πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής.

Έτσι ο κ. Στεφανίδης ζητά να του χορηγηθούν με εισαγγελική εντολή τα αντίγραφα των εγγράφων γιατί, όπως υποστηρίζει η τακτική που ακολούθησε η Κυβέρνηση αφήνει έκθετη και ανυπεράσπιστη την απελθούσα διοίκηση του Ο.Α.Σ.Θ., «σε υπόνοιες ή και κατηγορίες κακοδιαχειρίσεως και οικονομικών ατασθαλιών».

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 12-8-2017 από directNEWS.gr


Τελευταία Δικαστικά