Logo

Υπόθεση Folli Follie: Όλο το βούλευμα για τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών της οικογένειας Κουτσολιούτσου [έγγραφο] 
 

"Πρόκειται για μεθοδευμένη και σχεδιασμένη από τουλάχιστον το 2007 εξαπάτηση των επενδυτών που εμπιστεύθηκαν την ειλικρίνεια των δημοσιευμένων ισολογισμών της εταιρείας προχώρησαν σε αγορά μετοχών της και σήμερα έχουν καταγράψει τεράστια οικονομική ζημία αφού η τιμή της μετοχής μετά την αποκάλυψη της απάτης έχει υποστεί οικονομική απαξίωση."

Τα παραπάνω επισημαίνει ο επίκουρος οικονομικός εισαγγελέας Ιωάννης Δραγάτσης, σε πρότασή του προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών της Αθήνας αναδεικνύοντας τη σε βάθος χρόνου χρήση αθέμιτων πρακτικών από την πλευρά των υπευθύνων της Folli Follie  προκειμένουν να "οικοδομήσουν" μία αλλοιωμένη οικονομική εικόνα της εταιρείας.

Ο εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε τη δέσμευση κινητων περιουσιακών στοιχείων και το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών της Αθήνας με το 4632/2018 βούλευμά του - που αποκάλυψε στο σύνολό του η ιστοσελίδα  fimotro.gr  - έκανε δεκτή την πρόταση διατάσσοντας τη δέσμευση των λογαριασμών, των θυρίδων και των τίτλων χρηματοπιστωτικών προϊόντων της οικογένειας Κουτσολιούτσου (3 προσώπων)  και άλλων τεσσάρων μελών του ΔΣ την επίμαχη περίοδο (24 Απριλίου 2018).

Η εισαγγελική πρόταση δίνει μία πρώτη εικόνα των στοιχείων που έχει συλλέξει ο κ. Δραγάτσης στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης (έρευνας) που διενεργεί για την υπόθεση της Folli Follie τα οποία χρησιμοποίησε και παρουσίασε ενώπιον του δικαστικού συμβουλίου, προκειμένου να στοιχειοθετήσει την πρότασή του για τη δέσμευση λογαριασμών, θυρίδων και χρηματοπιστωτικών τίτλων. 

Όσα αναφέρονται στο βούλευμα (το οποίο αποκάλυψε στο σύνολό του η ιστοσελίδα fimotro.gr) αποτελούν μια πρώτη εικόνα στην οποία κατέληξε ο οικονομικός εισαγγελέας Γιάννης Δραγάτσης, για να στοιχειοθετήσει τη πρόταση του για τη δέσμευση των λογαριασμών:

Χαρακτηριστικά, ο κ. Δραγάτσης αναφέρει: "Επομένως,  με βάση το μέχρι σήμερα διαθέσιμο υλικό της προκαταρκτικής εξέτασης, το οποίο προέρχεται αφενός από την εποπτική αρχή των εισηγμένων εταιρειών αφετέρου από το προσωρινό έστω πόρισμα τρίτης ανεξάρτητης ελεγκτικής εταιρείας υπάρχουν πολύ σοβαρές ενδείξεις ότι η εταιρεία όχι μόνο για το 2017 αλλά με μεγάλη βεβαιότητα επί σειρά ετών δηλαδή κατ΄εξακολούθηση δημοσιοποιούσε ανακριβείς οικονομικές καταστάσεις διογκώνοντας και τον κύκλο των πωλήσεων της και τα κέρδη της και τα ταμειακά της διαθέσιμα δημιουργώντας συστηματικά μάλιστα στους επενδυτές αλλά και στις εποπτικές αρχές μια παραπλανητική εικόνα για τις πραγματικές δυνατότητες της εταιρείας στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Δεν είναι δε τυχαίο το γεγονός ότι από τον έλεγχο των χρηματιστηριακών συναλλαγών των μελών του ΔΣ προκύπτει ότι στις 5/9/17 ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος είχε προβεί σε πώληση 1.150.000 μετοχών της εταιρίας Folli Follie  συνολικής αξίας 23 εκατ. ευρώ, ενέργεια που από μόνη της είναι ικανή να βλάψει το επενδυτικό κοινό και συνιστά χειραγώγηση πέραν της απατηλής σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων που παραπλάνησαν σωρεία επενδυτών που προχώρησε σε αγορά μετοχών και στη συνέχεια μετά την αποκάλυψη του οικονομικού σκανδάλου και του πανικού που ακολούθησε ρευστοποίησε τις μετοχές καταγράφοντας ζημία χιλιάδων ευρώ".

Ο κ. Δραγάτσης στην  πρότασή του επικαλείται την κατάθεση της Ιλιάννας Κούρκαφα, η οποία προΐσταται της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τονίζοντας ότι από αυτή προκύπτει πως "υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πως η εταιρεία "έκτιζε" από το 2007 και πιθανότατα και προγενέστερα ψευδείς ισολογισμούς μεταφέροντας ψευδή κέρδη, ψευδή ταμιακά διαθέσιμα, εικονικές πωλήσεις και ψευδή αποθέματα".

Η μάρτυρας αναφέρει ότι με βάση το πόρισμα της  Alvarez & Marsal ήδη η Κεφαλαιαγορά ξεκίνησε έρευνα και για χρήσεις προ του 2016, λέγοντας:"Σύμφωνα με την "Α&Μ" οι ανωτέρω ουσιώδεις ανακρίβειες προέκυψαν διότι τουλάχιστον από τη χρήση 2007 (και κατά πάσα πιθανότητα πριν από αυτή) κάποιες εταιρείες της FF ASIA (σ.σ. δλδ τις δραστηριότητες της FFG στην περιοχή Asia, Pacific, China) είχαν καταχωρήσει σημαντικό όγκο και αξία εικονικών αγορών και πωλήσεων εμπορευμάτων…. Η Α&Μ εντόπισε 3 περιόδους και μεθόδους καταχώρησης εικονικών συναλλαγών. Η πρώτη την περίοδο 2015-17 η οποία αναφέρεται ως "άμεσες εικονικές συναλλαγές", η δεύτερη αφορά την περίοδο 2007-15 η οποία αναφέρεται ως "Έμμεσες εικονικές συναλλαγές" και η τρίτη πιστεύεται ότι αποτελεί πρακτική που υιοθετήθηκε μεταξύ του 2001-2015 (στην οποία υπάλληλοι του FF GROUP ASIA αναφέρονταν ως "Merry-Go-Round” (Γύρω Γύρω Όλοι). Η Α&Μ σημειώνει ότι η παλιότερη αναφορά σε αυτή την πρακτική ήταν το 2001 αλλά δεν αποκλείει να συνέβαινε και παλαιότερα.

Ερώτηση: Για πόσα περίπου χρόνια κατά την αξιολόγησή σας "κτιζόταν" ο ενοποιημένος ισολογισμός της FFG (με ψευδή στοιχεία για αδιανέμητα κέρδη, ταμιακά διαθέσιμα, πωλήσεις και αποθέματα);

Απάντηση: Με βάση τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία όπως αυτά αποτυπώνονται στην έκθεση της Α&Μ  ουσιώδεις ανακρίβειες προέκυψαν διότι τουλάχιστον από τη χρήση του 2007 (και κατά πάσα πιθανότητα πριν από αυτή) κάποιες εταιρείες της FFG ASIA είχαν καταχωρήσει σημαντικό όγκο και αξία εικονικών αγορών και πωλήσεων. Επίσης η Α&Μ στην έκθεσή της σημειώνει ότι τα λογιστικά στοιχεία που της παρασχέθηκαν χρονολογούνται από το 2007 και ως εκ τούτου αναφέρει ότι δεν ήταν σε θέση να εντοπίσει συναλλαγές με ελεγχόμενες εταιρείες καθώς και εικονικές πωλήσεις ή αγορές πριν το έτος 2007. Επίσης η Α&Μ διαπιστώνει ότι η πρακτική του "Merry-Go-Round” χρησιμοποιείται τουλάχιστον από το 2001 έως το 2015. Τέλος αναφέρεται ότι σύμφωνα με την Α&Μ από τη χρήση 2001 τουλάχιστον διαπιστώθηκε σύσταση ελεγχόμενης εταιρείας. Η αξιολόγηση των ευρημάτων της Α&Μ  εκτιμώ ότι θα οδηγήσει, από εποπτική άποψη, στη διαπίστωση ότι οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για σειρά ετών δεν ήταν ορθές, αλλά αντιθέτως ψευδείς και παραπλανητικές".

Διαβάστε όλο το βούλευμα που  στάλθηκε σε όλες τις τράπεζες, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τις χρηματιστηριακές εταιρείες :

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 10-10-2018 από directNEWS.gr 


Τελευταία Δικαστικά