Logo

Δικαστική απόφαση απαγορεύει κατάσχεση εφάπαξ και σύνταξης για «κόκκινο» δάνειο 
 

Με σκεπτικό που βασίζεται στο γεγονός ότι η αιτούσα δανειολήπτρια περιήλθε σε αδυναμία πληρωμής λόγω μείωσης αρχικά του μισθού της και στη συνέχεια της σύνταξής της εξαιτίας «πολιτικών δημοσιονομικής προσαρμογής», το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης διέταξε την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου κατά της περιουσίας της που θα μπορούσε να ληφθεί για την οφειλή της για «κόκκινο» δάνειο.

Νομικοί κύκλοι τόνιζαν πως στην περίπτωση που η εν λόγω απόφαση επικυρωθεί από δικαστήρια ανώτερης δικαστικής βαθμίδας θα αποτελέσει «σταθμό» για την δικαστική εξέλιξη ανάλογων υποθέσεων, 

Η υπόθεση επί της οποίας εκδόθηκε η συγκεκριμένη απόφαση του Ειρηνοδικείου αφορά «κόκκινο» δάνειο που έχει ήδη πωληθεί από ελληνικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σε ξένο fund. Μάλιστα, το ελληνικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα έχει ήδη παραβιάσει προηγούμενη απόφαση του Ειρηνοδικείου που απαγόρευε κάθε μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης της δανειολήπτριας.

Έτσι τώρα γεννάται το ερώτημα αν το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) θα πειθαρχήσει στη νέα δικαστική απόφαση, που διατάσσει να αποδεσμεύσει μέρος του εφάπαξ, το οποίο είχε κατασχεθεί και παράλληλα απαγορεύει την παρακράτηση οιουδήποτε ποσού από τη σύνταξη της πρώην εφοριακού. 

Η υπόθεση

Η υπόθεση αφορά εφοριακό, η οποία είχε λάβει στεγαστικό δάνειο ύψους 130.000 ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Τις δανειακές δόσεις τις κατέβαλλε από το 2003 καθώς γινόταν απευθείας παρακράτηση από τον μισθό της και το αρχικό κεφάλαιο είχε μειωθεί περίπου στις 93.000 ευρώ, ενώ ήδη είχε υπαχθεί στο καθεστώς του «νόμου Κατσέλη» (νόμος 3869/2010).

Η εφοριακός επρόκειτο να συνταξιοδοτηθεί και σύμφωνα με ρήτρα της δανειακής σύμβασης που είχε υπογράψει, τα ¾ του εφάπαξ, έπρεπε να πάνε για την αποπληρωμή του στεγαστικού δανείου, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, σε funds του Λονδίνου που το είχε αγοράσει.

Για να προλάβει αυτή την εξέλιξη η πρώην εφοριακός με δικηγόρο την Χρυσάνθη Ντέμου-Παππά προσέφυγε στα δικαστήρια και το Μάιο του 2018 εκδόθηκε προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία διατάχθηκε η αναστολή «κάθε πράξης εκτέλεσης επί της περιουσίας της», όπως διατάχθηκε και η «μη μεταβολή της περιουσίας της».

Παρά τη δικαστική εντολή, το ποσό των 21.283 ευρώ - τα  ¾ δηλαδή του εφάπαξ  συνολικού ύψους 28.378 ευρώ που επρόκειτο να λάβει η πρώην συνταξιούχος από το ΕΤΕΑΕΠ -  παρακρατήθηκε από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και διαβιβάστηκε στο  funds που είχε αγοράσει πακέτο τα δάνεια από το εν λόγω Ταμείο.

Τι έκρινε ο δικαστής

Έτσι, η πρώην εφοριακός προσέφυγε με την ίδια δικηγόρο για άλλη μία φορά στα δικαστήρια και με τη διαδικασία των ασφαλιστικών ανεστάλη  έως την έκδοση οριστικής απόφασης «κάθε ατομικό καταδιωκτικό μέτρο κατά της περιουσίας της» και ειδικά η παρακράτηση από το funds «μέρος από το ποσό της εφάπαξ αποζημίωσης που έχει λάβει λόγω συνταξιοδότησης».

Παράλληλα, διατάχθηκε τόσο προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων όσο και προς το funds του Λονδίνου «η αποδέσμευση του εφάπαξ ποσού προκειμένου να αποκατασταθεί η περιουσία της στο επίπεδο που θα ευρισκόταν αν δεν είχε παραβιασθεί η προσωρινή διαταγή του Μαΐου του 2018».

Την απόφαση εξέδωσε ο ειρηνοδίκης, Αργύρης Μπιχάκης, ο οποίος έκρινε ότι  η αίτηση της εφοριακού θα ευδοκιμήσει, δηλαδή θα γίνει δεκτή και θα την κερδίσει.

Χαρακτηριστικά ο δικαστικός λειτουργός αναφέρει στην απόφασή του:

«…λόγω της ανυπαίτιας περιέλευσης της σε αδυναμία πληρωμής, η οποία οφείλεται στην μείωση των μισθών της, αλλά και των συντάξεων σε σχέση με τις προσδοκόμενες λόγω πολιτικών δημοσιονομικής προσαρμογής και προς εκπλήρωση του σκοπού των ενδίκων ρυθμίσεων απαιτείται η διατήρηση της υπάρχουσας περιουσίας της, ώστε χρησιμοποιηθεί ως βάση για την ρύθμιση των χρεών της και την απαλλαγή της από αυτά…

Δέον να απαγορευτεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η παρακράτηση από τη σύνταξη της δημοσίας υπαλλήλου οποιουδήποτε ποσού για την εξυπηρέτηση του δανείου που τις έχει χορηγηθεί, όπως και η δέσμευση του εφάπαξ βοηθήματος, το οποίο πρέπει να διατεθεί κατά την οριστική ρύθμιση από το δικαστήριο για την ικανοποίηση του πιστωτή της, απαγορευμένης της διαχείρισης και διάθεσης από την ίδια την υπάλληλο».

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 12-2-2019 από directNEWS.gr


Τελευταία Δικαστικά