Logo

Στο αρχείο η μήνυση του Δ. Κοντομηνά - Σημαντική απόφαση για την ελευθερία στο Διαδίκτυο 
 

kontomhnas-skopiaΣτο αρχείο έθεσε με διάταξή του ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθήνας, Ιωάννης Παπαδάκης, τη μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρος του directnews.gr, ο επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης του τηλεοπτικού σταθμού ALPHA, Δημήτρης Κοντομηνάς, για συκοφαντική δυσφήμιση...

και παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Η υπόθεση αφορούσε δημοσίευμα της ιστοσελίδας, στις 29 Αυγούστου 2013, (διαβάστε εδώ) το οποίο αποκάλυπτε ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας διενεργούσε έρευνα σε βάρος του Δ. Κοντομηνά για σκάνδαλο δωροδοκίας κυβερνητικών αξιωματούχων στα Σκόπια, καθώς και για συνέργεια σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Συγκεκριμένα, στην υπ. αριθ. ΕΓ38-14/210/13Δ/2015 διάταξή του, ο κ. Παπαδάκης αναφέρει συγκεκριμένα ότι: «Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 362 και 363 του Ποινικού Κώδικα συνάγεται ότι για τη θεμελίωση του εγκλήματος της συκοφαντικής δυσφήμησης απαιτούνται α) ο ισχυρισμός ή διάδοση ενώπιον τρίτου, για κάποιον άλλον, ορισμένου γεγονότος που μπορεί βλάψει την τιμή ή την υπόληψή του, β) το γεγονός να είναι ψευδές και γ) ο υπαίτιος να γνωρίζει ότι τούτο είναι ψευδές, δηλαδή να έχει δόλια προαίρεση, η οποία τείνει στη βλάβη της τιμής ή της υπόληψης του άλλου και επιπλέον περιέχει τη γνώση ότι το γεγονός είναι αναληθές.

Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 367 του ίδιου κώδικα, ο άδικος χαρακτήρας της πράξεως της απλής δυσφημίσεως, όπως και της εξυβρίσεως αίρεται, όταν, μεταξύ άλλων περιπτώσεων, οι εκδηλώσεις που αποτελούν τη δυσφήμιση ή εξύβριση, γίνονται για την εκτέλεση νομίμων καθηκόντων, την άσκηση νόμιμης εξουσίας ή για τη διαφύλαξη [προστασία] δικαιώματος ή από άλλο δικαιολογημένο ενδιαφέρον.

Τέτοιο ενδιαφέρον, που πηγάζει από την ελευθερία και την κοινωνική αποστολή του Τύπου, έχουν και τα πρόσωπα που αμέσως συνδέονται με τη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης για τη δημοσίευση ειδήσεων και καταχώρηση γεγονότων, ως και σχολίων, σχετικών με τη συμπεριφορά προσώπων για τα οποία ενδιαφέρεται το κοινωνικό σύνολο.

Έτσι, είναι επιτρεπτά δημοσιεύματα για την πληροφόρηση, ενημέρωση και κατατόπιση του κοινού, συνοδευόμενα και από οξεία ακόμη κριτική και δυσμενείς χαρακτηρισμούς των προσώπων στα οποία αναφέρονται».

Στην ίδια πρόταση ο εισαγγελικός λειτουργός προσθέτει: «Στην προκείμενη περίπτωση, από τη διενεργηθείσα προκαταρκτική εξέταση ουδόλως προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης της καταγγελλόμενης πράξης της συκοφαντικής δυσφήμησης, καθόσον η εγκαλούμενη δημοσιογράφος, Δέσποινα Μπρούσαλη, δημοσίευσε μεν το κείμενο στην ειδησεογραφική ιστοσελίδα με την ονομασία directnews.gr που διατηρεί στο διαδίκτυο, πλην όμως, τα αναγραφόμενα στο δημοσίευμα αυτό δεν αποδεικνύονται ως ψευδή, αφού ο ίδιος ο εγκαλών στο από 21-10-2014 υπόμνημά του αναφέρει επί λέξει: "Τέλος σας επισημαίνω ότι εκ παραδρομής ανεγράφη στο κείμενο της μηνύσεως ότι δεν έχω παράσχει έγγραφες εξηγήσεις ενώπιον των αρμοδίων Αρχών" αποδεχόμενος κατ' ουσίαν ότι διεξάγεται σε βάρος του εισαγγελική έρευνα για τη διακρίβωση τυχόν δωροδοκίας κυβερνητικών αξιωματούχων στα Σκόπια και για τυχόν συμμετοχή του σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ο δε ισχυρισμός αυτού, ότι σύμφωνα με το προσκομισθέν απ' αυτόν υπ.αριθμ. 232/21-10-2014 έγγραφο του Δημόσιου Κατηγόρου στη FYROM (Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας), ουδεμία έρευνα διεξάγεται σε βάρος του από τις δικαστικές αρχές των Σκοπίων, ούτε έχει ασκηθεί εναντίον του οποιαδήποτε δίωξη στα Σκόπια, δεν καθιστά ψευδή τα γεγονότα που διαλαμβάνονται στο δημοσίευμα (σ.σ του directnews.gr) , αφού στο εν λόγω δημοσίευμα αναφέρεται ρητά ότι διεξάγεται σε βάρος του έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και όχι από τις δικαστικές αρχές των Σκοπίων, για την ανωτέρω υπόθεση».

Και ο κ. Παπαδάκης συνεχίζει στη διάταξή του: «Περαιτέρω, δεν στοιχειοθετείται ούτε το έγκλημα της απλής δυσφήμησης ή εξύβρισης, αφενός διότι η εγκαλουμένη προέβη στη δημοσίευση του κειμένου από δικαιολογημένο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, με σκοπό την ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού, λόγω της σημαίνουσας επιχειρηματικής δραστηριότητας του εγκαλούντος στην ελληνική επικράτεια και όχι με σκοπό να βλάψει την τιμή και την υπόληψή του και αφετέρου στο δημοσίευμα δεν περιέχεται ουδεμία εξυβριστική λέξη ή φράση. Τέλος, από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν προκύπτει ότι η εγκαλούμενη δημοσιογράφος για τη σύνταξη και δημοσίευση του κειμένου, ερεύνησε παράνομα κάποιο αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ούτε προκύπτει ότι οι πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση της και χρησιμοποίησε για τη σύνταξη του επίμαχου κειμένου αυτού αποτελούν προϊόν παράνομης επέμβασης σε τέτοιο αρχείο, όπως απαιτεί η διάταξη του άρθρου 22 του Ν.2472/1997, για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της παραβίασης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων».

Για όλους αυτούς τους λόγους έκρινε τη μήνυση του Δημήτρη Κοντομηνά ως «νομικά αβάσιμη» και την έθεσε στο αρχείο.

Το directnews.gr εκπροσωπήθηκε στη νομική διαμάχη με τον γνωστό επιχειρηματία από τους δικηγόρους Γιάννη Απατσίδη και Ρόη Παυλέα, οι οποίοι έκαναν την ακόλουθη δήλωση: «Η ελευθερία έκφρασης είναι δικαίωμα όλων των πολιτών, αυτονοήτως δε και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που οφείλουν να ενημερώνουν το κοινό, σχετικά με θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος και παράλληλα να σέβoνται το τεκμήριο αθωότητας κάθε πολίτη. Ένα δικαίωμα που δυστυχώς στις μέρες μας αμφισβητείται ακόμη και με "κρατική καταστολή". Αυτή η διάταξη του κ. Παπαδάκη είναι απόδειξη ότι υπάρχουν λειτουργοί της Δικαιοσύνης που δεν περιορίζουν ανεπίτρεπτα το δικαίωμα αυτό, σέβονται τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ελευθερία του Τύπου και δίδουν την ευχέρεια στους δημοσιογράφους να αναδεικνύουν τα τυχόν φαινόμενα διαφθοράς εκεί που υπάρχουν και από όποιον και αν προέρχονται».

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 31-8-2015 από directNEWS.gr

σχετικά θέματα:

Εισαγγελική έρευνα σε βάρος του Δ. Κοντομηνά για δωροδοκία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος


Τελευταίες Ειδήσεις